Rozbor SLALOM 29.11. 2016
Problém:
nedostatečné zalomení těla v oblouku a z toho plynoucí zatížení vnitřní lyže, rotace, záklon ve fázi zahájení oblouku.naty_sl