micankovaos

micankovasl

Rozbor SLALOM 29.11. 2016
Problém:
nedostatečné zalomení těla v oblouku a z toho plynoucí zatížení vnitřní lyže, záklon ve fázi zahájení oblouku, rotace.nela_sl