emcak

Rozbor z ledovce Kaunertal 12.-17.listopadu 2016
Problém:
paralelní vedení lyží, nedostatečné zalomení těla v oblouku a z toho plynoucí zatížení vnitřní lyže, rotace horní poloviny těla.

emca