1. (vyžadováno)
 2. Kategorie:
 3. A. Vyberte stupeň o kterém se domníváte, že Vaše dítě dosáhlo:
 4. Moje dítě se sportem bavilo:
 5. Moje dítě trénovalo lyžování:
 6. B. Označte termín, který nejlépe charakterizuje Vaše dítě:
 7. Tělesná zdatnost:
 8. Sebedůvěra:
 9. Touha pokračovat ve sportu:
 10. Schopnost soutěžit:
 11. Rozvoj lyžařské techniky:
 12. C. Pomocí uvedené stupnice zhodnoťte trenéra:
 13. Čestné a spravedlivé jednání:
 14. Úspěch považuje za perspektivní cíl:
 15. Dodržuje zásady bezpečnosti:
 16. Organizace tréninků a závodů:
 17. Komunikace s rodiči:
 18. Rozvoj dovedností u dětí:
 19. Měl respekt u Vašeho dítěte:
 20. D. Doplňte Vaše další názory a komentáře včetně konstruktivní kritiky:
 21. E. Odborný seminář sportovního psychologa (příspěvek 200 Kč)
 22. Přihlášení:
 

cforms contact form by delicious:days