Jak rozumět výsledkům

Součástí sportovně lékařské prohlídky, které provádíme u dětí starších 10 let je zátěžové funkční vyšetření.

Ergometrie je zátěžové vyšetření, při kterém je vyšetřovaná osoba vystavena fyzické zátěži na ergometru (”rotoped”) a během stupňování zátěže se sleduje klinický stav vyšetřované osoby a jsou měřeny elektrické parametry její srdeční činnosti a tlak krve. Při spiroergometrie jsou navíc měřeny respirační parametry. Součástí vyšetření je měření hmotnosti, měření množství tuku, stanovení vitální kapacity plic a celková anamnéza. Účelem sportovního ergometrického vyšetření je stanovit úroveň fyzických parametrů sledované osoby a odhalit možné skryté problémy, které se nemusí při nezátěžovém vyšetření projevit.

Dalším přínosem je přesné stanovení pásem tréninkových hodnot tepové frekvence pro konkrétního sportovce, které využíváme při trénincích se sporttesterem.

Rodič dostane jeden výtisk výsledků vyšetření, další má v evidenci trenér. V případě zájmu je vhodné vysvětlení výsledků a všech parametrů trenérem. Nezapomeňte, že výsledky vypovídají o zdravotním stavu, ale také o úrovni kondice a trénovanosti sportovce.
Mezi důležité parametry, stanovené z výsledků měření, patří:

-> index W170, který vyjadřuje pracovní výkon, kterého by vyšetřovaná osoba dosáhla při srdeční frekvenci 170 tepů/min. Je ukazatelem adaptace oběhu na submaximální vytrvalostní zátěž.
-> index W170/kg, je normovaná hodnota indexu W170 (vztažená na jeden kilogram hmotnosti osoby)
-> VO2max/kg udává spotřebu kyslíku; jedná se o hlavní ukazatel aerobních schopností (transportní kapacity), vypovídá o všeobecné vytrvalosti
-> VO2/TFmax udává maximální tepový kyslík, tedy množství kyslíku, které je předáno tkáním jedním srdečním stahem; je ukazatelem ekonomiky transportního systému
-> Wmax/kg udává maximální silový výkon dosažený při testu, vypovídá o silové vytrvalosti

V níže uvedené tabulce jsou hodnoty některých parametrů pro ženy, jak byly empiricky zjištěny pro zdravou středoevropskou populaci. Jedná se o orientační hodnoty pro nesportovce. Normální úroveň hodnoty pro sportovce získáte připočtením hodnoty +s v posledním sloupci k hodnotě uvedené na příslušném řádku tabulky pro daný věk.
Je-li sportovkyni například 15 let a byla jí změřena hodnota Wmax/kg 4,2 W/kg, je pro ni normou 3,4+0,5=3,9 W/kg; 4,2 W/kg potom představuje 124% hodnoty pro sportovce (jednalo by se tedy o nadprůměrnou silovou vytrvalost).
Pokud by byla ve stejném případě naměřena hodnota pouze 3,4 W/kg, jednalo by se o průměrného nesportovce, vztaženo na sportovce by se jednalo o podprůměrných 87% hodnoty.

Věk/parametr 12 roků 15 roků 18 roků 25 roků 35 roků +s
W170 [W] 66,9 95,4 103,2 109,1 115,1 30
W170/kg [W/kg] 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 0,5
Wmax/kg [W/kg] 3,5 3,4 3,3 3,1 2,7 0,5
VO2max/kg [ml] 38,9 37,9 37,0 34,8 31,6 6
VO2/TFmax/kg [ml] 7,7 10,1 10,7 10,9 10,6 2