Oba testy provádíme 2x ročně - na začátku tréninkového roku v květnu a v průběhu září.

Fyzické testy - Výsledky slouží jako aktuální ukazatel trénovanosti závodníka v dané sezóně a také jako sledování závodníka z dlouhodobého hlediska i jako porovnání s ostatními. Typy testů jsou podle standardů Svazu lyžařů. Výsledky u kategorií předžactva a žactva jsme navíc povinni jako Sportovní středisko mládeže odevzdat na Svaz lyžařů.

Zdravotní testy prováděné fyzioterapeutkou děláme také 2x ročně. Testovací baterie je natáčena na kameru a následně analyzována profesionálem s individuálním doporučením pro trénink případně pravidelnou fyzioterapii. Tento typ testů děláme pro kategorie předžactva a žactva.

Výsledky fyzických testů jsou v menu DOKUMENTY. Testování fyzioterapeutkou je z důvodu osobních informací neveřejné - pro potřeby trenérů a na vyžádání pro rodiče.