Roční příspěvky se hradí do konce měsíce května na celý roční cyklus. V letošní sezóně vyjímečně do konce října.

Vyúčtování brigád a případný doplatek za neodpracovanou brigádu se hradí do konce května. Povinnost brigád (5 dní brigády/rodinu) platí od začátku května do konce dubna. Pokuta za neodpracovaný 1 den je 1000 Kč.

Platby za sezónní permanentky se hradí nejpozději do 31.října.

Platby za soustředění se platí do termínu uvedeného v pokynech k akci.

Platby provádějte na oddílový účet: 217135926/0600

Platby a finance řešte s pokladní klubu Gábinou Matasovou (tel: 604258944)

Výše ročních příspěvků na sezónu 2023/24:

Junioři - 1000,- (pouze administrativa - příspěvek SLČR a kódové číslo FIS)
Žáci - 8000,-
Předžáci - 7000,-
Přípravka - 5000,-
Superpřípravka - 3000,- (děti nastupující od října)
Snowboard - 6000,-