Zhodnocení ledovce 26.-31. října 2021

Tréninkové soustředění na lyžích proběhlo v průběhu podzimních prázdnin. Zúčastnilo se ho 12 závodníků z kategorií předžactvo a žactvo. Trenérsky zajišťovali Pavel (předžactvo) a Aneta (žactvo). Cílem bylo odstraňování chybných stereotypů a nácvik správné techniky. Jeden den jsme trénovali ve štětinách vymezený oblouk obřího slalomu. Celé soustředění proběhlo za hezkého slunečného počasí, ale náročných sněhových podmínkách - tvrdá až ledová pista.

Žactvo
Mikuláš - rotace horní polovinou těla do směru oblouku a přiklonění těla na vnitřní lyži  a následné znemožnění většího zahranění lyží . Oprava - trup je nakloněný stále dolů ze svahu, ikdyž nohy otáčejí lyže na oba směry.
Vojta - záklon a občasné přiklánění těla do oblouku (vnitřní lyže).
Aleš - rotace horní polovinou těla do směru oblouku a přiklonění těla na vnitřní lyži  a následné znemožnění většího zahranění lyží. Nedostatečné zalomení těla a malý rozsah a zahranění lyží.
Tínka - jízda po vnitřní lyží v záklonu. Chybí zalomení a správné zahranění lyží.
Linda - po úraze opatrná jízda bez zalomení a zahranění lyží. Jízda po vnitřní lyží v příliš široké stopě, kdy si jistí opatrnou jízdou postoj vnitřní lyží pod tělem.
Šárka - rotace horní polovinou těla do směru oblouku a přiklonění těla na vnitřní lyži  a následné znemožnění většího zahranění lyží. Oblouky sesouváním.

Předžactvo
Filip - zlepšit orientaci trupu těla dolů ze svahu při zahájení oblouku a následně zvyšovat zalomení těla a hranění lyží.  Zlepšit oblouky doprava (na levou nohu).
Barča - zahajuje oblouk vykročením vnitřní lyže, kterou následně zatíží s přikloněním těla dovnitř oblouku a opře se o vnitřní hůlku. Oblouk je nestabilní a není vedený po hranách.
Emča - rotace horní polovinou těla do směru oblouku a občas přiklonění těla na vnitřní lyži. V 2. části oblouku rotace horní polovinou těla se snahou o dotočení oblouku přes trup.
Terka - jízda po vnitřní lyží v záklonu. Nedostatečné zalomení a opírání se o vnitřní hůlku v průběhu oblouku.
Martina - Nedostatečné klopení a zalomení těla. Provádění oblouku rotací horní poloviny a následné přiklonění na vnitřní lyži.
Michal - oblouky po vnitřní lyži s opřením o vnitřní hůlku. Nedostatečné zalomení těla.