Skok do dálky - byly 2 pokusy, hodnotil se delší.

skokdalka

freestyle - hodnocení 3-členné poroty (každý hodnotil body 1-5 a sečetl se součet všech, 5 byla max.)

freestyle

BIATLON - VÝSLEDKY A BODOVÁNÍ TENTOKRÁT ODDĚLENĚ PRO KATEGORIE KLUCI A HOLKY

biatlon_ppklucibiatlon_ppholky

Skoky do dálky a freestyle (zatím pouze na snowboardu)
snb3

prcc8cicc81pravka-os
prcc8cicc81pravka-snb

pripravka_bezky