V menu Pro členy a Vyhodnocení sezóny … je vyúčtování a rozpis plateb za zimní lyžařské tréninky. Prosíme o uhrazení, podrobnosti naleznete na stránce.

Stránka je pod heslem, které máte ve WhatsApp skupinkách, nebo si napište o heslo na tel.: 605173658.