Organizátorky prosí všechny členy oddílu o dar do tomboly na lyžařský ples. Předávejte nejpozději do 10. ledna tak, aby se stihla tombola připravit. Předejte Gábině Matasové, Soně Mičánkové nebo Hance Doubkové. Díky