SCHŮZE SE KONÁ V PONDĚLÍ 15. DUBNA V  19:00 V SOKOLOVNĚ VE SVOBODĚ NAD ÚPOU.

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE LYŽAŘSKÉHO ODÍLU:

1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Navržení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
4. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2018, rozšířená o zimní sezonu 2018/2019, celkové zhodnocení zimní sezony;
5. Zpráva o hospodaření oddílu za rok 2018, rozšířená o informace z akcí pořádaných oddílem v zimní sezoně 2018/2019 - zimní závody a Krkonošská 70 MTB 2018, lyžařský ples;
6. Plán následujícího ročního tréninkového cyklu pro všechny skupiny, jarní a letní soustředění;
7. Dohoda na termínu koordinační schůzky pro rodiče i děti ze skupiny žactva a přecházejících nových žáků ročníky 2007;
7. Dohoda na delegátech na Valnou hromadu SK Janské Lázně dne 23.4. 2018;
8. Diskuse;
9. Usnesení a závěr.